Duurzaamheid

‘Een beter milieu begint bij jezelf’ is een veelgehoord credo. MDK is zich hier als onderneming ook zeker van bewust en streeft ernaar in haar bedrijfsvoering ook oog te houden voor het maatschappelijke aspect. Zowel in Nederland als Ghana wordt daarom het gebruik van chemische middelen tot een minimum beperkt en houden wij ook met het scheiden van afval rekening met het milieu. Ook het sociale aspect staat bij ons hoog in het vaandel, zo wordt er voor het personeel in Ghana gezorgd voor goed eten, gezondheidszorg en scholing.

Op onze kwekerij in Honselersdijk maakt MDK uitsluitend gebruik van biologische bestrijdingsmiddel en worden chemische middelen absoluut geschuwd. Dit houdt in dat schadelijke organismen in de gewassen worden bestreden door middel van het uitzetten van natuurlijke vijanden. Zo houden we onze gewassen schoon en wordt voorkomen dat er schade aan het milieu wordt toegebracht door residuen van pesticiden in het gewas, in de bodem of oppervlaktewater. In dit proces laat MDK zich intensief begeleiden door ‘Koppert Biological Systems’, specialist op he vlak van biologische bestrijding.

Geïntegreerde teelt in Ghana
Op onze kwekerij in Ghana wordt er ook naar gestreefd om het gebruik van chemische producten te minimaliseren. Voor sommige ‘plagen’ zijn er helaas geen biologische oplossingen voorhanden in Afrika en wordt MDK genoodzaakt andere middelen in te zetten om het gewas te beschermen. Hierbij worden middelen ingezet die de biologie minimaal aantasten. Zo houden we de kwaliteit van het product op het niveau dat klanten van ons gewend zijn en resulteert onze werkwijze in een goede houdbaarheid, zonder dat de producten belast worden met chemische residuen.

Duurzaamheid zit MDK in de genen en daarom gaat het zeer bewust om met het afval dat ontstaat binnen het  bedrijf. MDK streeft ernaar de hoeveelheid afval zo veel mogelijk te reduceren en de afvalstoffen die desondanks ontstaan, worden zorgvuldig gescheiden.

Het groenafval wordt door ons gecomposteerd en afgevoerd. Ook het afvalwater dat overblijft na het watergeven van onze planten wordt hergebruikt. Dit wordt in een volledig gesloten systeem gezuiverd met behulp van ultraviolette straling. Dit is de meest milieuvriendelijke manier om water te reinigen.  Het UV-licht doodt alle bacteriën, schimmels en virussen die mogelijk in het water zijn terecht gekomen. Na zuivering kan het water opnieuw gebruikt worden. Zo verbruiken wij zo weinig mogelijk water en voorkomen we bovendien dat vervuild water in het oppervlaktewater terecht komt.

Recycling:
Naast het scheiden van afval en het zuiveren en opnieuw gebruiken van water, probeert MDK ook door recycling een steentje bij te dragen aan het milieu. Zo worden de kartonnen dozen waar wij onze producten in vervoeren constant hergebruikt. Ook de plastic potten die wij gebruiken om onze planten in op te kweken, worden gemaakt van gerecycled plastic.

Het overgrote deel van de planten die MDK teelt, worden in vulca-korrels gekweekt. Vulca is een anorganisch gesteente. Naast het feit dat dit substraat diverse voordelen biedt voor de consument is het ook een zeer duurzaam product. Vulca is een 100 % natuurlijk product, wat niet bewerkt hoeft te worden voordat het als substraat gebruikt kan worden.

Het gebruik van vulca-substraat is dus volledig energieneutraal en het substraat blijft tot in lengte van jaren bruikbaar, in tegenstelling tot potgrond.

Op de kwekerij in Ghana zijn zo’n 150 medewerkers dagelijks bezig met het kweken van de prachtige producten die MDK vermarkt. Het succes van MDK is voor een groot deel ook afhankelijk van deze mensen en daarom vinden wij het belangrijk dat deze mensen hier ook iets voor terugkrijgen. Naast een goed salaris kunnen de werknemers van MDK Ghana rekenen op gezonde maaltijden, gezondheidzorg en scholing.

Eten en drinken
Voor MDK is het erg belangrijk dat haar werknemers in Ghana dagelijks een gezonde maaltijd krijgen. Hiervoor werkt MDK samen met een lokaal bedrijf dat de maaltijden voor de gehele staf bereidt. Wij bieden deze maaltijden geheel kosteloos aan onze werknemers aan en hopen onze mensen daarmee gezond en vitaal te houden. Daar plukken deze mensen zelf de vruchten van en wij als MDK uiteindelijk ook. Met behulp van de juiste voeding blijven de mensen energiek genoeg om hun werk goed en met plezier uit te voeren. Daarnaast voorkomen we door de juiste voeding en voldoende drinken ook een groot deel aan ziekteverzuim.

Gezondheidszorg
Ook met gezonde voeding kunnen ziekte en fysiek ongemak niet worden uitgesloten. Daarom heeft MDK Ghana voor het gehele bedrijf een gezondheidsprogramma ontwikkeld. Voor medische hulp voor onze werknemers werken wij samen met een lokaal ziekenhuis. Hier kunnen alle medewerkers van MDK Ghana altijd kosteloos terecht bij medische problemen.

Scholing & Educatie
MDK geeft haar werknemers in Ghana de mogelijkheid cursussen te volgen, zoals landbouwtraining, taallessen, BHV-cursussen en computerlessen. Daarnaast bieden wij jaarlijks aan een aantal van onze medewerkers een uitwisselingsprogramma aan. Zo krijgen Ghanese werknemers de kans een stage te volgen op onze kwekerij in Nederland en daarnaast een andere cultuur te leren kennen. Ook voor het onderwijs van de kinderen van haar medewerkers draagt MDK zorg. Daarnaast ondersteunt MDK ook de lokale scholen en de universiteit van Ghana.

Door deze maatregelen hoopt MDK niet alleen haar eigen bedrijf sterker te maken, maar ook de regio waarin het gevestigd is verder te ontwikkelen.

MDK probeert via haar Kwekerij in Ghana ook de plaatselijke bevolking te ondersteunen. Daarom heeft het een aantal lokale boeren de mogelijkheid gegeven om heliconia-bloemen te kweken voor het bedrijf. Deze boeren verbouwen naast rijst ook wat heliconia’s op hun bedrijf. Hierbij mogen zij gebruik maken van de kennis en materialen, die MDK hen kosteloos ter beschikking stelt.

Voor deze boeren is dit een prima manier om zich als ondernemer te ontwikkelen en bovendien is de heliconia-teelt voor hen een lucratievere teelt dan het verbouwen van rijst.